За нас

„Българско грозде”ЕООД е фирма създадена през 2013 г. като земеделски производител. Притежава значителни количества земя в югоизточната част на България, която земя собственикът изкупува години наред, преодолявайки неимоверни трудности, а именно в землището на с.Малко градище, община Любимец, обл.Хасково. Притежава и определени количества винени лозя от стар тип. Този регион, характеризиращ се с мек климат и съответните почви се явява изключително подходящ за производство на грозде и други плодове, като „Българско грозде”ЕООД има желанието и амбицията да бъде и да се развива като производител точно на такива земеделски продукти.

Понастоящем „Българско грозде” ЕООД е изграло напълно голямa градина от круши с площ от 160 дка. Сортовото разнообразие включва основно Абат Фетел, Вилямова Масловка - жълта и червена, Санта Мария, Кармен, Хайланд. Първите промишлени количества се очакват през 2018 година, основно от Абат Фетел и Уилямс (Вилямова Масловка)

„Българско грозде” ЕООД планира да изгради и лозе от десертно грозде с приблизителна площ от 180-200 дка със съвременни пазарни сортове, в които ще застъпи и значителни количества безсеменни видове.

Фирмата има опит и продължава работа по износ на български плодове.

Производство Логистика Галерия